Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 13.09.2017 09:16:28 

Slovenský kopov

Podmienky chovnosti
 
 
Podmienky chovnosti slovenských kopovov platné v SR

Poradie podmienok do chovu. 
Chovný zvod je súčasťou klubových výstav, ako náhle jedinec dosiahne známku v kruhu výborný je posudzovaný aj za Kandidáta chovu 
Po novom sa na chovný zvod môže ísť ešte pred výstavou po dovŕšení jedinca veku 12 mesiacov. 
Ostatné podmienky o získanie chovnosti zostávajú nezmenené: I. cena na SD, výborná na výstave a DBK A/A, A/B, B/A, B/B. 
od 01. 07. 2008 skúška pracovnej spôsobilosti (odvaha v oplôtku o rozmere minimálne 2 ha, práca s diviakom minimálne 10 min.) 

Novinka!
od 13. 09. 2008 skúška pracovnej spôsobilosti (odvaha v oplôtku o rozmere minimálne 2 ha, práca s diviakom minimálne 10 min.), alebo účast na Klubových skúškach duričov KCHSK , alebo účast na skúškach duričov kde sú v pohone diviaky pes durenie diviak min.3 a na skúškach sú prítomní ako rozhodcovia , jeden člen výboru a min. dvaja členovia KCHSK. 
2 x fotografia, výstavný postoj v email forme 
do chovu môže byť pustená aj suka zo známkou na výstave VD , výborných pracovných kvalít a po prvom skúšobnom vrhu je kontrola vrhu , najskôr po 9 mesiaci veku šteniat a to hromadne na KV Slovenských kopovov , chovateľ pred kontrolou vrhu nesmie ani jedného jedinca vyviezť do zahraničia a po pozitívnom posúdení vrhu môže zostnať suka naďalej v chove ak posúdenie bude negatívne suka po skúšobnom párení sa vyraďuje z chovu. 

Pohlavie
  Skúšky   Výstavné ocenenie    Chovný zvod    Chrup           Zhryz           Min. vek 
Pes          SD I. c   Výborný                  Min. 150 b.     Plnochrupý    Nožnicový     12 mes 
Suka       SD I. c    Veľmi dobrá            Min. 150 b.     Plnochrupá    Nožnicový     12 mes Možnosti získania titulu : Kandidát chovu z práce.

1. Na SD musí byť členom rozhodcovského zboru aspoň jeden člen výboru KCHSK , alebo dozornej rady KCHSK a minimálne ďalší dvaja členmi KCHSK , na SD musia byť prítomné v pohone diviaky a jedinec musí mať min. známku 3 zo všetkých disciplín týkajúcich sa koeficientu diviaka. 

2. Úspešne absolvuje Klubové skúšky duričov KCHSK. 

3. Absolvuje oplôtok 10 min. práca z diviakom, hodnotí minimálne 4 členná komisia KCHSK.

 
Zdroj:www.slovensky-kopov.sk

 
TOPlist